viernes, 25 de noviembre de 2011

VALORACION ELECCIONES

A20ko Hauteskunde Orokorretako emaitzen urgentziazk balorazioa


Estatu mailan, espero bezala, PPkgehiengo osoa lortu du eta PSOEk bere historia osoko emaitza txarrenak izan ditu. PSOEren gainbehera  alderdi txikien hazkundearekin batera heldu da. Bereziki nabarmentzekoa da IUren hazkundea,  2 diputatu izatetik 11 izatera pasatu baita. PSOEren porrota aurreikusita zegoen: ezer positiborik ekarri ez duen lan merkatuaren erreformak, langabetuen kopurua ia 5 miloiraino  hazi izanak, pentsioen sistemaren erreformak, funtzionarioen soldatak murrizteak, pentsioen izozteak, eta abarrek zerikusirik izan dute. Eraso eta murrizketa guzti horiek, neurri batean, IUren eta beste alderdi txiki batzuen  hazkundea eragin dute,  baina zoritxarrez PP izan da Espainian aldaketaren ideia saltzea lortu duena, gobernura iristerakoan zer egin behar duen esan ez badu  ere.

Legegintza honetan Kongresua inoiz baino anitzagoa izango da, 7 talde parlamentario izango baitira (horien artean AMAIUR eta EAJ-PNV), eta talde misota 6 alderdik osatuko dute (Geroa Bai, besteak beste).

Euskal Herriari begira, lehenengo eta behin AMAIRren garaipena aipatu behar da:

7 diputatu, 3 senatari, eta Kongresuan talde parlamentarioa lortu ditu. (ETAk borroka armatua behin betiko utzi izana ekarri duen) soilik bide politiko demokratikoen eta ezkerreko indar independentisten eta soberanisten batasunaren aldeko apustuagatik saritu dute hautesleek.

EAJ-PNVk 5 diputatu, 4 senatari eta, diputatu bat galdu arren, talde parlamentaioari eustea lortu ditu.

PSOEk 5 diputatu lortu ditu, orain dela 4 urte baino 6 gutxiago. Estatuko Gobernuan PSOEk egindako politikaz aparte, EAEan eta NFKan PP/UPNrekin izandako naturaz kontrako aliantzagatik oso  kalteturik atera da

Geroa Baik, azkenean NaBairen diputatuari eustea lortu du UPN/PPren kaltetan

PPk eta UPNk 6 diputatu eskuratu dituzte, lehenago zuten kopurua mantenduz. Estatu mailako Rajoy-ren olatua zorionez ez da Euskal Herrira iritisi.

ERABAKItik botoa AMAIURri emateko eskatzean bete-betean asmatu genuela uste dugu, benetan baliozko botoa izan baita.

Aurrerantzean, eta hasteko, ziur aski  laister deituko diren Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetarako AMAIURren inguruan lortu den batasuna finkatu, sendotu eta zabalduko den esperantza dugu, eta era berean espero dugu AMAIUR hauteskunde koalizio izaera gainditu eta nazio eta gizarte eraikuntza ezkerretik eragiteko eta mobilizaziorako mugimendu politiko eta sozial bilakatzea


Valoración de urgencia de los resultados de las elecciones generales del 20N

A nivel estatal, como se esperaba, el PP ha obtenido la mayoría absoluta y el PSOE ha tenidos los peores resultados de su historia. De la mano del declive del PSOE ha venido el crecimiento de los partidos menores. Es de destacar especialmente el crecimiento de IU, que de 2 ha pasado a 11 diputados. El fracaso del PSOE estaba previsto: la reforma del mercado de trabajo, el crecimiento hasta casi 5 millones del número de parados, la reforma del sistema de pensiones, la reducción salarial de los funcionarios, la congelación de las pensiones y un largo etc. tienen mucho que ver con ello. Todos esos recortes y agresiones han influido en el crecimiento de IU y otros partidos modestos, pero solo en cierta medida, pues, por desgracia, ha sido el PP quien ha conseguido vender la idea del cambio en España,  aun sin aclara que es lo que van a hacer cuando accedan al gobierno.

Esta legislatura el congreso va a ser más plural que nunca hasta ahora; habrá 7 grupos parlamentarios (AMAIUR y PNV, entre ellos), y el grupo mixto lo formarán 6 partidos (Geroa Bai, entre otros).

Y ya mirando a Euskal Herria, en primer lugar hay que subrayar la victoria de AMAIUR: ha conseguido 7 diputados, 3 senadores y grupo parlamentario. Los electores han premiado su apuesta exclusivamente por las vís políticas democráticas y por la más amplia unidad de independentistas y soberanistas de izquierda.

El PNV ha conseguido 5 diputados, 4 senadores y, pese a haber perdido un diputado, mantener el grupo parlamentario.

PSOE consigue 5 diputados, 6 menos que hace 4 años. Aparte de por la política del PSOE en el Gobierno del Estado, sale muy perjudicado por la alianza antinatura con el PP/UPN.

Gero Bai, finalmente, consigue mantener el escaño de NaBai, a costa de PP/UPN.

PP y UPN consiguem 6 diputados, manteniendo lo que tenían, sin que afortunadamente haya llegado hasta Euskal Herria la ola de Rajoy.

Creemos que como ERABAKI al solicitar el voto para AMAIUR acertamos  de pleno, pues se ha demostrado que ése era el voto más válido.
En lo sucesivo, confiamos en que la unidad alcanzada en torno a AMAIUR se consolide, fortalezca y se amplíe.
De igual manera creemos que AMAIUR ha de trascender  su carácter de coalición electoral y devenir en movimiento político y social, para la movilización y para la construcción nacional y social desde la izquierda.

lunes, 14 de noviembre de 2011

20-N

ERABAKIK BOTOA AMAIURRI EMATEA ESKATZEN DU

ERABAKIk botoa AMAIURri ematea eskatzen du, Euskal Herria nazio gisa aitortzeko eta eta erabakitzeko eskubidearen onartzeko exijentzia,  eta, krisialdi ekonomikoaren eta langileen eskubide murrizketen aurrean, bestelako gizarte eredu alternatiboaren aldarrikapena uztar ditzakeen kandidatura delakoan.

Ez dago abstenitzerik, edo  inongo aukerarik gabeko kandidaturei bozkatzerik. Ezkerreko botoa, independentista zein federalista, AMAIURren hautagai-zerrenden inguruan bildu behar da.


ERABAKI PIDE EL VOTO PARA AMAIUR

Ante las elecciones del 20-N la plataforma ERABAKI, pide el voto para Amaiur como candidatura capaz de aunar la exigencia de reconocimiento de Euskal Herria como nación y su derecho a decidir, con la reivindicación de otro modelo social alternativo frente a la crisis económica y la espiral de recortes de los derechos de los y las trabajadores/as.

En esta coyuntura no cabe la abstención ni el voto a candidaturas sin ninguna opción. Hay que agrupar el voto de la izquierda, tanto independentista,  como federalista, en torno a las candidaturas de AMAIUR.


LO QUE PENSAMOS

ERABAKIren helburuak:

Erabakitzeko eskubidea

Euskal Herriaren determinazio askerako eskubidea, hots, bere izaera politikoa askatasunez zehazteko eta bere ekonomia-, gizarte- eta kultura-garapena bultzatzeko eskubidea, aldarrikatzen dugu.

Euskal Herria nazio gisa onartua izatea dugu helburu, EHAEko, Nafarroako Foru komunitateko eta Iparraldeko gaurko errealitate politiko eta instituzional bereizietatik eta nortasun edo kidekotasun-sentimendu aniztasunetik abiatuta eraiki beharreko subjektu gisa, beti ere herri borondatea errespetatuz eta oinarritzat hartuta. Horiek horrela, ez du zertan kontraesanik izan modu horretan ulertutako nazio-eraikuntzaren eta sozialismoranzko gizarte eraldaketaren  artean.
Erabakitzeko eskubidea, elkartasun internazionalistarekin batera, ezkerreko  erakunde ezberdinen arteko batasuna posible egingo duen eremu komun edo partekatutako ondaretzat dugu.

Ezkerraren batasuna
Ezkerraren zatikapena eta sakabanaketa egoera eta frentismo sindikala gainditzea dugu helburu, horretarako euskal ezker eraldatzaile, antikapitalista edo iraultzaile guztia ezkerreko fronte zabal batean elkartuz: eskubide politiko, ekonomiko eta sozialak defendatzeko eta lana eta aberastasuna banatzeko, Ongizateko Estatuaren aurkako erasoetatik babesteko, eta gizarte eraldaketarako   fronte politikoa eta soziala eratuz.
Derecho a decidir:
Reconocimiento del derecho de libre determinación del pueblo vasco (derecho a establecer libremente su condición política y proveer asimismo a su desarrollo económico, social y cultural). Aspiramos al reconocimiento del Pueblo Vasco o Euskal Herria como nación, como sujeto a construir a partir de la actual realidad política e institucional diferenciada existente en los territorios de la CAPV, la Comunidad Foral Navarra e Iparralde, y desde la diversidad de sentimientos de identidad o pertenencia, siempre desde el respeto y como resultado de la voluntad popular. No tiene por qué haber contradicción entre construcción nacional así entendida y transformación social (entendida como proceso de construcción del socialismo)
Consideramos el derecho a decidir, junto con la solidaridad internacionalista, como el terreno común o acervo compartido que ha de posibilitar la unidad de las diferentes organizaciones de la izquierda: tanto la izquierda independentista, como la izquierda de orientación federal y/o confederal en la que se sitúa ERABAKI

Unión de la izquierda:
Superar la situación de fraccionamiento y dispersión de la izquierda, y de frentismo sindical, agrupando a toda la izquierda vasca transformadora -anticapitalista o revolucionaria- en un frente amplio de la izquierda; un frente político y social para la defensa de los derechos políticos, económicos y sociales, el reparto del trabajo y de la riqueza, frente a los ataques neoliberales al Estado del Bienestar, la dictadura de los mercados; un frente para la transformación social, y también para hacer frente a los ataques al autogobierno y defender el derecho a decidir.

sábado, 5 de noviembre de 2011

Apoyo al Acuerdo de Gernika

ERABAKI anuncia su adhesión al Acuerdo de Gernika.

Tras nuestra decisión de abandonar EB, hemos consideramos oportuno iniciar nuestra andadura como colectivo independiente para el agrupamiento en un frente amplio y plural de todas las fuerzas de la izquierda vasca, expresando nuestra adhesión y compromiso con el Acuerdo de Gernika, como hoja de ruta válida hacia el necesario escenario de no violencia y normalización política (anuncio de cese definitivo de la lucha armada por parte de ETA, legalización de la izquierda abertzale, fin de la política de dispersión de los presos, …) para la negociación entre todos los agentes políticos, sindicales y sociales de la solución al conflicto político –a partir del reconocimiento del derecho del pueblo vasco a decidir su futuro-, y para el reconocimiento, reconcilia­ción y reparación de todas las víctimas.


Por lo tanto, asumiendo los postulados del Acuerdo nos comprometemos a su cumplimiento y a trabajar por su asunción por parte de la ciudadanía vasca.


En este sentido, nos adherimos a la convocatoria de manifestación convocada a favor de la paz, la normalización política, y el respeto de todos los derechos humanos para el próximo 22 de octubre, bajo el lema “Euskal Herriak konponbidea nahi du"
EBtik ateratzea erabaki eta gero, euskal ezkerreko indar guztiak fronte zabal eta askotariko batean biltzea helburu dugun talde independente gisa gure ibilbidea hasteko egoki iruditu zaigu Gernikako Itunarekiko gure atxikimendua eta konpromisoa adieraztea, indarkeriarik gabeko egoera eta normalizazio politikorako (ETAk borroka armatua behin-betiko uzteko erabakia iragarrita , ezker abertzalea legeztatuta, presoen dispertsio politika bukatuta…), gatazka politikoa konpontze aldera -Euskal Herriak bere etorkizuna erabakitzeko duen eskubidearen onarpenetik abiatuta- eragile politiko, sindikal eta sozial guztien arteko negoziaziorako, eta biktima guztiekiko aitortza, adiskidetza eta erreparaziorako baliozko bidai orritzat jotzen baitugu. Beraz, Itunaren postulatuak geure eginez, postulatu hauek betetzeko eta eus­kal gizarteak ere bere egin ditzan lan egiteko konpromisoa hartzen dugu,


Hildo beretik, urriaren 22rako “Euskal Herriak konponbidea nahi du” lemapean, pakearen, normalizazio politikoaren eta giza eskubide guztien errespetoraen aldeko manifestaziorako deiarekin bat egiten dugu